03:31 PM
    20th Oct 2018
އޯބޯފިލި އޯބޯފިލި މި ނަމުގެ ވެރިޔާ ހަޔާތް ހޭދަކުރަމުން ދަނީ ވަށައިގެން ހިނގާ ކަންކަމާމެދު ފިކުރު ކުރުމާއި ލިބޭ މިންވަރަށް ޝުކުރު ކުރުމާއެކު ޒިކުރު ކުރަމުންނެވެ.