01:53 PM
    18th Dec 2017
ފާތުމަތު ނީނާ (ލާރާ) ވާހަކަ ލިޔުންތެރިއެއްގެ ލާރާ އަކީ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދާފައިވާ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ކްރައުޑް ބޭސްޑް ނޫސް، މުރާސިލުގެ ތެރެއިން އުފެދިގެން އައި މި ލިޔުންތެރިޔާހެ ވާހަކަތަކުން ވީނިއުސް މުއްސަނދިކޮށްދެ އެވެ.