06:11 AM
    20th Jul 2019
މުހައްމަދު ގާސިމް މަތިވެރީ މުހައްމަދު ގާސިމްގެ ކޮލަމްތަކުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ދިވެހި އިޖްތިމާއީ ވެއްޓެވެ. މޮޅު ވާހަކަ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ރޮނގުން ގައުމީ އިނާމް ގާސިމް ވަނީ ހޯއްދަވާފަ އެވެ.