03:38 PM
    21st Aug 2019
މުހައްމަދު ގާސިމް މަތިވެރީ މުހައްމަދު ގާސިމްގެ ކޮލަމްތަކުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ދިވެހި އިޖްތިމާއީ ވެއްޓެވެ. މޮޅު ވާހަކަ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ރޮނގުން ގައުމީ އިނާމް ގާސިމް ވަނީ ހޯއްދަވާފަ އެވެ.