01:23 AM
    26th Jun 2019

އަބްދުﷲ އަޒްމީން

ކުޅިވަރުގެ ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން އަޒްމީނަކީ ރާއްޖޭގައި ތައާރަފެއް ބޭނުންވާ ވަރަށްވުރެ މަގުބޫލުކަން ބޮޑު ބްރޭންޑެކެވެ.

ހަފްތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު