03:47 AM
    22nd Apr 2019

އަބްދުﷲ އަޒްމީން

ކުޅިވަރުގެ ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން އަޒްމީނަކީ ރާއްޖޭގައި ތައާރަފެއް ބޭނުންވާ ވަރަށްވުރެ މަގުބޫލުކަން ބޮޑު ބްރޭންޑެކެވެ.

ހަފްތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު