12:38 AM
    19th Aug 2019

އަބްދުﷲ އަޒްމީން

ކުޅިވަރުގެ ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން އަޒްމީނަކީ ރާއްޖޭގައި ތައާރަފެއް ބޭނުންވާ ވަރަށްވުރެ މަގުބޫލުކަން ބޮޑު ބްރޭންޑެކެވެ.

ހަފްތާގެ އެންމެ މަގުބޫލު