08:17 AM
    20th May 2019
09 ޖެނުއަރީ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޓެކްސީ ކުރުމުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބޭއްވި ފޯރަމް

ތާރީހު: 8 ޖަނަވަރީ 2019 -- ވީފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)