03:29 PM
    21st Aug 2019
09 ޖެނުއަރީ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޓެކްސީ ކުރުމުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބޭއްވި ފޯރަމް

ތާރީހު: 8 ޖަނަވަރީ 2019 -- ވީފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)