01:20 PM
    18th Jan 2019
09 ޖެނުއަރީ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޓެކްސީ ކުރުމުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބޭއްވި ފޯރަމް

ތާރީހު: 8 ޖަނަވަރީ 2019 -- ވީފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން (ސޮއްޕެ)