09:34 AM
    24th Jul 2019
04 މެއި

އަމާނާ ތަކަފުލްގެ ޕްރެސް

އަމާނާތަކާފުލް އަށް 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 7.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ވަނީ ބުނެފައެވެ. ކުންފުނީގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލުމަށް ފަހު މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު ހަރީޒް ސުލައިމާން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި 2013 ވަނަ އަހަރު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުންޏަށް 7.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެ އެވެ.