06:01 PM
    23rd Sep 2019
05 މެއި

ގިގްސް ކޯޗަކަށްވާން ބޭނުންވުން

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ވަގުތީ ކޯޗް ރަޔާން ގިގްސް އަންނަ ސީޒަނުގައި ރަސްމީ ކޮށް ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވެ އެވެ. މި ސީޒަނަށް ފަހު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ނުފެންނާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ވެސް ގިގްސް ވަނީދީފައެވެ. އުމުރުން 40 އަހަރުގެ ގިގްސް އަކީ މިވަގުތު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ވަގުތީ ކޯޗުގެ އިތުރުން ޓީމުގެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިއެއް ވެސް މެއެވެ. އޭނާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ގުޅުނީ 1991 ގައި އުމުރުން އެންމެ 17 އަހަރުގަ އެވެ.