11:37 AM
    18th Jun 2019
14 ޖޫން

ސްޕެއިން އާއި ހޮލެންޑްގެ މެޗް

އެންމެ ފަހުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ސްޕޭން އަތުން ބަލިވެފައިވަނިކޮށް މިރޭ 5-1 އިން މޮޅުވެ ހޮލެންޑް ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަނުން ރޮއްވާލައިފި އެވެ. މިއީ ސްޕޭނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހައިރާން ކަމެކެވެ. އަދި މިއީ ޗެމްޕިއަނުން މިހާރުބޮޑު ބައްޔަކުން ބެލިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި މިއީ 1963 ގައި ސްކޮޓްލޭންޑް އަތުން ބަލިވި ފަހުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މެޗެއްގައި ސްޕޭން ކޮޅަށް ފަސް ލަނޑުވަން ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ސްކޮޓްލޭންޑް އަތުން ސްޕޭން އެފަހަރު ބަލިވީ 6-2 އިންނެވެ.