10:53 AM
    26th Mar 2019
07 އޭޕްރިލް

މައިލޯ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް 2015: ނިއުރޭޑިއަންޓް އާއި މާޒިޔާ މެޗް

މާލެ، 06 އޭޕްރީލް 2015: މައިލޯ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގައި ނިއުރޭޑިއަންޓް އާއި މާޒިޔާ ބައްދަލުކުރި މެޗު 2-0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކުރީ މާޒިޔާ އެވެ. މާޒިޔާގެ ލަނޑުތައް އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޕަބްލޯ ރޮޑްރިގޭޒް އަދި އަހުމަދު ނާޝިދު (ނާއްޓޭ) އެވެ. މި މެޗުން މޮޅުވުމުން މާޒިޔާއަށް ލިބުނު 50000ރ. އެޓީމްގެ ފަރާތުން ހަދިޔާކުރީ އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަނަށެވެ. -- ވީފޮޓޯ: މުހައްމަދު ވަހީދު