09:47 PM
    25th May 2018
15 މާޗް

ބީކޭގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ 9 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން

ބީކޭ ގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ 9 ބުރީ އިމާރާތުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރުން -- ވީފޮޓޯ:އަބްދުﷲ ޝާމް(މުއްތު)