04:02 AM
    30th Mar 2017
15 މާޗް

ބީކޭގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ 9 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން

ބީކޭ ގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ 9 ބުރީ އިމާރާތުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރުން -- ވީފޮޓޯ:އަބްދުﷲ ޝާމް(މުއްތު)