11:12 AM
    17th Dec 2017
10 ޖޫން

ކޯލިޝަން ޖަލްސާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަޚްލޫފް 10 މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒްކޮށް ނިމުމާއި ގުޅިގެން އެކަމުގެ އުފަލުގައި އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ޖަލްސާ ވީފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝާމް (މުއްތު)