03:58 PM
    16th Dec 2017
15 ޖުލައި

ޓާޓަލް ފެސްޓިވަލް 2017

ޅ. ނައިފަރުގައި ހިންގާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ ޖުވެނައިލް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ޓާޓަލް ފެސްޓިވަލް -- ވީފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝާމް (މުއްތު)