09:56 PM
    16th Dec 2017
27 ޖުލައި

52 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ކުޅިވަރު

ރާއްޖޭގެ 52 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުތަށް ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް -- ވީފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝާމް (މުއްތު)