06:38 AM
    21st Jul 2018
05 އޯގަސްޓް

އުރީދޫ ޑީޕީއެލް: މާޒިޔާ 4 - 0 ކުޑަހުވަދޫ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ދ.ކުޑަހުވަދޫ ބަލިކޮށް، މާޒިޔާ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި -- ވީފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝާމް(މުއްތު)