05:15 PM
    24th Mar 2018
28 އޯގަސްޓް

ބޮޑީ ބިލްޑިން މުބާރާތުން ރަންމެޑަލް ހޯދައިގެން ޝާހީން މާލެ އައުން

51 ވަނަ އޭޝިއަން ބޮޑީ ބިލްޑިން މުބާރާތުން ރަން މެޑަލް ހޯދައިގެން ޝާހީން މާލެ އައުން -- ވީ ފޮޓޯ:އަބްދުﷲ ޝާމް(މުއްތު)