04:24 AM
    19th Nov 2017
28 އޯގަސްޓް

ބޮޑީ ބިލްޑިން މުބާރާތުން ރަންމެޑަލް ހޯދައިގެން ޝާހީން މާލެ އައުން

51 ވަނަ އޭޝިއަން ބޮޑީ ބިލްޑިން މުބާރާތުން ރަން މެޑަލް ހޯދައިގެން ޝާހީން މާލެ އައުން -- ވީ ފޮޓޯ:އަބްދުﷲ ޝާމް(މުއްތު)