09:45 PM
    16th Dec 2017
26 ސެޕްޓެމްބަރ

12 މެންބަރުން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން

ފުލުހުންގެ ސަފުތައް ފަޅާލުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކުރާ ގެއަށް ވަދެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ބުނެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މަޖިލީހުގެ 12 މެންބަރުން މިއަދު ކޯޓަށް ހާޒިރުވުން -- ވީފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝާމް(މުއްތު)