09:45 PM
    16th Dec 2017
27 ސެޕްޓެމްބަރ

މައިލޯ ކަލާސް އެވޯޑު 2016

ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދަރިވަރުންނަށް ދެމުން އަންނަ ނެސްލޭ މައިލޯ ކަލާސް އެވޯޑު ހަފްލާ -- ވީފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝާމް(މުއްތު)