08:15 AM
    18th Dec 2017
02 ޑިސެމްބަރ

ތޫފާންގައި މަލިކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައި އުފެދުނު ތޫފާން އޯކީ ގައި މަލިކަށް ވަރަށްބޮޑަށް ވިއްސާރަކޮށް އުދައަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައެވެ.މި ވިއްސާރައިގައި މަލިކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަލިކުގެ ހާލަތު "މަލިކުގެ އެކުވެރިން" ނާއި ހިއްސާކުރި ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވަނީ މި ވިއްސާރައިގައި ގަދަ ވައިޖެހި އުދައެރުމުގެ ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވާ ކަމަށެް:-- ފޮޓޯ: މަލިކު މުހަމްމަދު