ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އިން ގެނެސްދޭ "ބިތުފަންގި" ޑްރާމާ ސީރީޒްގެ ދެވަނަ ބައިގެ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑް މިރޭ ޕްރިމިއާ ކޮށްފި އެވެ.

އޮލިމްޕަހުގައި މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި "ބިތުފަންގި" ޑްރާމާ ސީރީޒްގެ ދެވަނަ ބައިގެ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑް ޕްރިމިއަ ކޮށްދެއްވީ އިންޑިއާ އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަކިލޭޝަން ޝަރުމާ އެވެ.