ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކަމަށްވާ މައިލޯ ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕުގެ ގުރު ނަގައިފި އެވެ.

އަންނަ މާޗް މަހުގެ 26 ން އޭޕްރިލް 25 ވަނަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމުބާރާތުގެ ގުރު ނެގުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.