މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަނަލް ޔުނިވަސިޓީގެ އިސް ބައެއް މަގާމުތަކަށް މިއަދު ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަނަލް ޔުނިވަސިޓީގެ ޔުނިވަސިޓީގައި މިއަދު އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޔުނިވަސިޓީގެ ރެޖިސްޓްރާއަކަށް އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ ސައުދުﷲ އަލީ އެވެ. އޭނާ އަކީ ޔުނިވަސިޓީ ކުރިން ކޮލެޖެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގި ދުވަސްވަރު އެތަނުގެ ރަޖިސްޓްރާ ކަމުގެ މަގާމު އަދާކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.