މަދުވެގެން 28 ދުވަސްތެރޭ އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބު ބާއްވަން ޖެހޭގޮތައް އެއިދާރާގެ އެކްސްޓާއޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.