ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުން އޭގެ ގެއްލުން ލިބެނީ ހަމައެކަނި އެ ބޭނުންކުރާ މީހާއަކަށް ނޫނެވެ.

އެނާގެ ވަށައިގެން ތިބޭ އެންމެންނަށް ވެސް އޭގެ ގެއްލުން ލިބެ އެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަންނަނީ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުން މަނާ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވައިދަށް އަމަލުކުރަމުންނެވެ. 1 ޖެނުއަރީ 2013 އިން ފެށިގެން އަމަލުކުރަމުންދާ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުން މަނާ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން 4 ގޮތަކަށް ޖޫރިމަނާ ކުރެވެވެ.