އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން، ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރާ ހަވާލުކުރައްވައިފި އެވެ.