2023 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު އިއުލާންކުރައްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރު މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ ވީމީޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނަލް ވީޓީވީން ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހު ގެނެސްދޭ "ހަމީދުގެ މެހެމާންސަރާ" މި ޕްރަގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރު އުމަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަކި ކުރައްވާ އުންމީދެއްކަމަށާ ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމަށް އައުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްވެއްޖެނަމަ ރައްޔިތުން އެދޭ ހެޔޮ ބަދަލްތައް ގައުމަށް ގެނެސްދެއްވާނެކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކުރައްވާނީ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީނަށް ވެރިކަމުގެ ދެ ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވުމަށްފަހް ކަމަށެވެ.

"އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އަޅުގަނޑު ވާދަކުރާނަން. އެއީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ދެ ދައުރު ފުރިހަމަވުމުން." މިނިސްޓަރު އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.