ބ. އަތޮޅު މިލައިދޫގައި ހަދާފައިވާ މިލައިދޫ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި އެވެ.

ޔުނިވާސަލް އިން ހަދާފައިވާ މިރިސޯޓް ހުޅުވާ ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.