ގއ. ކުއްޑޫގައި ހަދަމުންދާ ރިސޯޓްގެ މަސައްކަތް ނިމި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެއާޕޯޓެއް ހިންގާ ރަށެއްގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރި މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ފްރާންސްގެ އެކޯހޮޓެލްސް ހަދާފައިވާ މި ރިސޯޓް ހިންގަން ނިންމާފައިވަނީ މާކިއޫރް ކޫއްޑޫ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގެ ނަމުގައި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ބައެއް ބޭރުގެ ވެބްސައިޓްގަ

ކޫއްޑޫގައި 68 ކޮޓަރީގެ ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކޮށްފައިވާއިރު 43 ކޮޓަރި އަކީ ވޯޓާ ވިލާސް އެވެ.