މި އަހަރަކީ ކުރީ އަހަރުތަކާއި އަޅާ ކިޔާނަމަ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ވަރަށް ގިނަ ގޭމްތަކެއް ނިކުތް އަހަރެކެވެ. އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހު ގިނަ ގޭމްތަކެއް ނެރެފައިވާއިރު އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ނެރުމަށްވެސް ބައެއް ގޭމްތައް ތާވަލް ކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހާ ހަމައަށް ނިކުތް އެންމެ މަގުބޫލު ބައެއް ގޭމް ތަކެވެ.