ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފިއްލަވާ ދުވަސް ވަރަށް ގާތް ވެއްޖެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނަށް ފާޑުވިދާޅުވެ މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ރާއްޖެ ދޫކުރައްވައި ފިއްލަވައިގެން ވަޑައިގަންނަވާނެ ދުވަސް މާދުރަކު ނެތް ކަމަށެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވާނީ ހަލާލް ނޫން ގޮތުގައި އެއްކުރެއްވި ގިނަ ފައިސާ ހިއްޕަވައިގެން ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް އެހީތެެރިވި އަނިޔާ ނުދެވި ތިބި 10 ވަރަކަށް މީހުންނަށް ލަނޑުދެއްވާފައި ފިއްލަވާނެ ކަމަށެވެ. ގާސިމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ފިއްލަވައިގެން ވަޑައިނުގެންފިނަމަ އޮންނަވާނީ ޖަލުގައިކަން އެމަނިކުފާނަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.