ސައުތް އިންޑިއަން މެގަސްޓާ ރަޖިނީކާންތްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު '2.0' ވެގެން ދާނީ ސުޕަ ޑުޕަ ހިޓަކަށް ކަމަށް ރަޖިނީ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ ފިލްމުގެ ޓްރެއިލަ ނެރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާއަށްފަހު ރިޕޯޓަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. 600 ކްރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސްގެ ބަޖެޓަކުން ހަދާފައިވާ މިފިލްމަކީ މިހާތަނަށް ހެދި އޭނާގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ފިލްމުކަމަށްވެސް ރަޖިނީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.