ބައެއް ބޭފުޅުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި އެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް މިއަދު ސޮއި ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ތައުލީމީ އަދި ތަފާތު ރޮނގުތަކުގައި ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވާ ބޭފުޅުން ހިމެނެ އެވެ.