ރަޝިއާގެ ކުރީގެ ރީތީގެ ރާނީ މެލޭޝިއާގެ ރަސްގެފާނު މުހައްމަދު ފަސްވަނަ އާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފި އެވެ.

އޮކްސާނާ ވޮއެވޮޑިނާ އަކީ 2015 ވަރަ އަހަރުގެ މޮސްކޯގެ ރީތީގެ ރާނީ އެެވެ.

އުމުރުން އެންމެ 25 އަހަރުގެ އޮކްސާނާ މެލޭޝިއާގެ ރަސްގެފާނާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ އިސްލާމުވުމަށްފަހު އެވެ.