އެކްޓްރެސް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާއާއި ނިކް ޖޯނަސްގެ ކައިވެނީގެ ފުރތަމަ ޕާޓީ ރޭ ދިއްލީގައި ބާއްވައިފި އެވެ.

ދިއްލީގެ ތާޖް ޕެލަސް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި މި ޕާޓީއަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީވެސް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ.