ޖިއާންގެ މަރާމެދު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ތަހުގީގު ތަކެއްކޮށް ނިމެންދެން ރާއްޖޭގައި މަޑުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަންމަ ޑރ.ފަރްޒާނާ ހުސައިން ބުނެފި އެވެ.

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއެއްގެ ދަށުވެ ނިޔާވި ރައުޝަން ޖިއާންގެ އާއިލާއިން މިހެން ބުނެފައިވަނީ އެ އާއިލާގެ ފަރާތުން މިއަދު ބޭއްވި ނިއުސްކޮންފަރެންސްއެއްގައެވެ.

މި ބައްދަލްވުމުގައި ޖިއާންގެ މަންމަ ޑރ ފަރްޒާނާ ބުނީ ޖިޔާންގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ކުރުމަށް، ތަހުގީގީ އިދާރާތަކުން ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އާއިލާއިން ގަބޫލުކުރާކަމަށެވެ. 2 އަހަރުވަންދެން ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ޖިޔާންގެ މަންމަ ބުނީ މި ތަހުގީގު އެއްކޮށް ނިމެންދެން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.