އޭސީސީގެ މެންބަރުންނަށްވެސް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބިފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރޭކަމަށް ކުރީގެ އޮޑިޓަރު ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނިޔާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ އޭސީސީއިން އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ކޮށްފައިވާ ތަހުގީގުން އިތުރަށް ހާމަކުރެވޭނީ ކޮން މިންވަރަކަށްތޯ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރަން ފަށައިފިވާކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާތީ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ނިޔާޒު ވަނީ އޭސީސީގެ މެންބަރުންނަށްވެސް، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ލިބިފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭއިރު، އެކަންކަން ހާމަކުރެވޭނީ ކިހިނެތޯ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.