ތާޕްސީ ޕައްނޫ އަދި އަމިތާބް ބައްޗަން ލީޑްރޯލުތަކުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު ބަދްލާގެ ޓްރެއިލާ ނެރެފި އެވެ.

މި ފިލްމުގައި ތާޕްސީ އަދާކުރަނީ މީހަކު މަރާލުމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހެއްގެ ރޯލެވެ. އަދި އަމިތާބް ފެންނާނީ ވަކީލެއްގެ ރޯލުންނެވެ.