އެކްޓްރެސް ސާނިޔާ މަލްހޯތްރާ ފުރަތަމަ ފެނިގެން ދިޔައީ ފިލްމް ދަންގާލްގައި ރެސްލަރ އެއްގެ ރޯލުންނެވެ. އެ ފިލްމުގައި ސާނިޔާ އަދާކުރީ އާމިރް ޚާންގެ ހަގު ދަރިފުޅުގެ ރޯލެވެ.