އެކްޓަރު އަކްޝޭ ކުމާރްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު ކޭސަރީގެ ޓްރެއިލަރ އަށް ވަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފަ އެވެ.

މި ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރުން މިހާރު މިވަނީ ފިލްމުގެ އާ ޑައިލޮގް ޕްރޮމޯއެއްވެސް ނެރެފަ އެވެ.

ކޭސަރީގައި އަކްޝޭ އަދާކުރަނީ ހަވިލްދާރް އިޝާރް ސިންގްގެ ރޯލެވެ.

ފިލްމުގެ އާ ޕްރޮމޯގައި އަކްޝޭގެ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޑައިލޮގްތަކެއް އިވިގެންދެ އެވެ.