ޖަރުމަން ލީގު ބަޔާން މިއުނިކަށް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗް ނިކޯ ކޮވަޗް ބުނެފި އެވެ.

ކޯޗް ކޮވަޗް މިހެން ބުނީ، ޖަރުމަން ލީގުގައި ރޭ އާރްބީ ލިޕްޒިގާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން މިއުނިކް ކުޅުނު މެޗަށް ފަހު އެވެ.