ގޯވިންދާ އަދި ކަރިޝްމާ ކަޕޫރްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމު ކޫލީ ނަމްބަރު ވަންގެ ރީމޭކްގައި ލީޑް ރޯލުތައް އަދާކުރާނީ ވަރުން ދަވަން އަދި ސާރާ އަލީ ޚާންކަން ކުރިންވެސް އޮތީ އެނގިފަ އެވެ.

ވަރުންގެ ބައްޕަ ޑޭވިޑް ދަވަން ޑައިރެކްޓްކުރި އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މި ފިލްމު މިފަހަރުވެސް ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ ހަމަ ޑޭވިޑްކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެ އެވެ.