މައި މީހާގެ ފަރާތުން ދަރިފުޅަށް އެޗްއައިވީ އަދި ސިފިލިސް ވާސިލް ނުވާ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ދިވެހިރާއްޖެ ކަނޑައަޅައި، އެކަމުގެ ލިޔުން ރާއްޖެއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

މިލިޔުން ރާއްޖެއާ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ހޮޓެލް ޖެންގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރު ޑރ. ޕޫނަމް ކެތްރަޕާލް ސިންގު އެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މިލިޔުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އެވެ.