ޕްރޮފެޝަނަލް އެންޑް ކެރިއަރ ވިމެން އެވޯޑްސް 2019ގެ މީޑިއާ ދާއިރާގެ އެވޯޑް ކުޅަދާނަ ހުށައެޅުންތެރިޔާ ނައުހާ އިބްރާހިމަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

13 އަހަރު މީޑިއާގައި ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ނައުހާއަށް މި އެވޯޑް އަރުވާފައިވަނީ ވިމް އެވޯޑްސް ދިނުމަށް ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. މީޑިއާގެ ދާއިރާގެ ގިނަ ބޭފުޅުންނާއި ވާދަކޮށް ނައުހާ މި މި އެވޯޑް އުފުލާލާފައިވާއިރު، ނައުހާ ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ މީޑިއާގެ ދާއިރާއިން ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ކަނބަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މީޑިއާގެ ދާއިރާގައި ހޭދަކުރެއްވި 13 އަހަރު ދުވަހު، ނައުހާ ވަނީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޓީވީއެމްއާއި ރާއްޖެ ޓީވީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.