ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ޅ.ދިއްފުށިމާދޫ އިރުމަތީ ފަރަށް ސަފާރީއެއް އަރައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ދިއްފުށިމާދޫ އިރުމަތީ ފަރަށް އަރާފައިވަނީ "މުނާ" ކިޔާ ސަފާރީއެއް ކަމަށެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ސަފާރީ ފަރަށް އަރައިގެން މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް އެމްއެންޑީއެފަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ފަތިހު 05:29 އެހާއިރު ކަމަށެވެ.