ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ދިރާގު ޔޫތު ލީގުގެ ކުޅުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

އެފްއޭއެމުން ޔޫތު ލީގު ތައާރަފުކުރީ މިދިޔަ އަހަރެވެ.

ޔޫތު ފުޓުބޯޅަ ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން އެފްއޭއެމުން ފަށާފައިވާ ޓުވާޑްސް ފިއުޗާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ލީގު ފެށިއިރު، މިދިޔަ އަހަރު ބާއްވާފައިވަނީ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުމެވެ. އެކަމަކު މިއަހަރު 12 އަހަރުން ދަށާއި، 14 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޔޫތު ލީގުގެ ކުޅުން މިއަދު ހަވީރު ފެށިއިރު، މިއަދު ފަށާފައިވަނީ 14 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ވަނީ ދެމެޗު ކުޅެފައެވެ.

ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ބީޖީ ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީ އާއި ހުޅުމާލެ ސްޕޯޓްސް ސްކޫލެވެ. މިމެޗު ފަސޭހަކަމާއެކު 6-0 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ހުޅުމާލެ ސްޕޯޓްސް ސްކޫލުންނެވެ.