ހޮނިހިރު ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ހަތް ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލާނެ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އަންގައިފިއެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އައްޑޫގެ ގެތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ނޯޓިސްގައި ބުނެފައިވަނީ ކަރަންޓް ކަނޑާލުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ އަވަށްތަކަށް ކަރަންޓް ދޭން ބޭނުންކުރާ ޑިސްޓްރިބިއުޝަންޓް ނެޓްވޯކްގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

ނޯޓިސްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ކަރަންޓު ކަނޑާލުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ހެނދުނު 09:00 އިން ހަވީރު 4:00 އަށެވެ. ނަމަވެސް ރާވައިފައިވާ ގޮތަށް މަަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިއްޖެނަމަ އެއަށްވުރެ އަވަހަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަށް އަލުން ލިބޭނެ ކަމަށް ނޯޓިސްގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.