"އަޅުގަނޑުމެން ކަންނެލި ބާނަމުން ދިއައީ، ކަންނެލި އައިނުގެ ފޯރީގަ ޖެހި މަލިކު ސަރަހައްދާ ގާތްގަނޑަކަށް 14 ވަރަކަށް މޭލު ކައިރިއަށް ދެވުނީ، ދެން ކުއްލިއަކަށް ބޯޓެއްއައިސް އަލިކޮށްލީ ރޭގަނޑު 11 ޖަހާ އެހާއިރު." ދޯނީގައި ހުރި ރ. އަލިފުއްޓަށް ނިސްބަތްވާ މުހައިމިން ކިޔައިދިނެވެ.