ބަންޑުން ޖަހާލާފައި އޮތް ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް ފެނިއްޖެ އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މ. ނާލާފުށީގެ 100 މޭލު ބޭރުން ބަންޑުންޖަހާލާފައި އޮތް ބޯޓެއް ވައްތަރު އެއްޗެއް ފެނިގެން އެމްއެންޑީއެފަށް ރިޕޯޓް ކޮށްއިފަވަނީ މިއަދު މެންދުރު 1:30 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

މި ބޯޓު އޮތް ސަރަހައްދުގައި މިހާރު ސަިަފއިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދީ ސަރަހައްދުން ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަ ބޯޓުތައް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ސިފައިން އަންނަނީ ހިފަހައްޓަމުންނެވެ.