ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް، އަހުމަދު މުހައްމަދުފުޅު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

އަހުމަދު މުހައްމަދުފުޅު ކުރިން ހުންނެވީ އިންސްޕެެކްޓަރު އޮފް ކަރެކްޝަންސްގެ މަގާމުގައެވެ.

އޭނާ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް، އައްުޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމުން އަބްދުﷲ މުނާޒް ވަކިކުރެއްވިތާ މާ ގިނައިރެއް ނުވަނީހެވެ.

ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒް މަގާމުން ވަކިކުރެއްވިކަން އޭނާއަށް އަންގާފައިވަނީ ރައީސް އޮފީހުން ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައެވެ.